for sale
 
 
Disclaimer
 
Website disclaimer
In2Scope Business Solutions besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De bezoeker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. In2Scope Business Solutions kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.
Auteursrecht
De volledig website is het exclusieve eigendom van In2Scope Business Solutions.

In2Scope Business Solutions geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.
Privacy
Persoonlijke gegevens die u eventueel aan In2Scope Business Solutions verstrekt, worden opgenomen in een database. Deze gegevens worden door In2Scope Business Solutions gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes i.v.m. onze producten/diensten. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht.
Allerlei
Ieder geschil met betrekking tot de website van In2Scope Business Solutions valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.
E-mail disclaimer
Alle e-mailberichten welke door In2Scope Business Solutions gecommuniceerd zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wilt u direct contact met ons opnemen indien een e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen? Wij verzoeken u in dat geval de e-mail te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden, omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten. De inhoud van het bericht is niet wettelijk bindend voor zover niet bevestigd middels brief of telefax. E-mails (inclusief gegevensbestanden die daarmee verzonden zijn) zijn, naar onze mening vrij van virussen. Wij adviseren u ten zeerste de bestanden, alvorens deze voor het doel te gebruiken, nogmaals op de aanwezigheid van virussen te onderzoeken en indien nodig, de noodzakelijke maatregelen te nemen om vervuiling van uw software en bestanden te voorkomen. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de, door het gebruik van de door ons aan u verstrekte bestanden, ontstane schade.
Wijzigingen van deze disclaimer
In2Scope Business Solutions houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Wijzigingen worden op deze pagina doorgevoerd. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 12 juli 2017.